PDA

View Full Version : Pelaku Ekonomi, Hukum Gravitasi, dan Fungsi Paru-Paru


adinu
28th April 2017, 11:16 AM
Pelaku Ekonomi (http://www.kumpulan.net/2017/04/pengertian-dan-peran-pelaku-ekonomi.html) ialah seseorang individu, golongan, atau lembaga yang ikut serta dalam kesibukan perekonomian baik dalam soal mengonsumsi, distribusi, ataupun produksi. Secara Umum, Pelaku Ekonomi dibagi jadi lima golongan besar, yakni Tempat tinggal Tangga Keluarga, Penduduk, Perusahaan, Pemerintah, serta Negara.

Hukum gravitasi (http://www.kumpulan.net/2017/04/pengertian-rumus-dan-aplikasi-hukum-gravitasi.html) universal menuturkan seandainya tiap massa benda menarik massa benda yang lain dengan jenis yang menghubungkan ke dua benda.

Besar jenis ini yakni berbanding lurus dengan perkalian ke dua massa serta berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pada ke dua massa benda itu.

Paru-paru (http://www.kumpulan.net/2017/04/pengertian-struktur-dan-fungsi-paru-paru.html) (pulmo) ialah sebagai organ yang memikul tanggung jawab buat proses respirasi yang terbagi dalam pulmo dekstra (paru kanan) serta pulmo sinistra (paru kiri). Paru-paru amat perlu buat tubuh manusia, sebab satu di antara kegunaan paru-paru ialah memasukkan oksigen serta keluarkan karbondioksida waktu tubuh hirup hawa.